• کالا
 • شرکت
 • نیازمندی
 • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

مناطق ویژه توریستی


 • مناطق ویژه توریستی
  قرارگیری مناطق ویژه توریستی در زیباترین و جذاب ترین مناطق روسیه، شرایط مطلوبی را برای سازمان دهی طرح های گردشگری، ورزشی، تفریحی و استراحتگاهی فراهم می آورد. در حال حاضر در فدراسیون روسیه چهار منطقه ویژه توریستی وجود دارد:
  منطقه توریستی ویژه اقتصادی "دالینا آلتای" واقع در استان آلتای 
  اولویت های توسعه و سرمایه گذاری:
  اکو توریستی؛
  گردشگری تاریخی و فرهنگی؛
  سلامت و بهداشت؛
  گردشگری فعال؛
   
  منطقه توریستی ویژه اقتصادی "بایکالسکایا گاوان" واقع در استان ایرکوتسک
  اولویت های توسعه و سرمایه گذاری:
  بهداشت و سلامت ؛
  کروز و اسکی؛
  محیط زیست؛
  طبیعت گردی؛
  گردشگری مذهبی.
   
  منطقه توریستی ویژه اقتصادی "بیروزوایا کاتون" واقع در استان سوچی
  اولویت های توسعه و سرمایه گذاری:
  هتل داری؛
  رستوران داری؛
  توریستی و خدمات گردشگری؛
  امکانات ورزشی.
   
  منطقه توریستی ویژه اقتصادی "واروتا بایکالا" واقع در استان ایرکوتسک
  اولویت های توسعه و سرمایه گذاری:
  توریسم بازرگانی؛
  توریسم تفریحی؛
  توریسم درمانی؛
  گردشگری در طبیعت؛
  توریسم ورزشی؛
  کروز و اسکی.