• کالا
 • شرکت
 • نیازمندی
 • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

مناطق ویژه لجستیک و حمل و نقل


 • معرفی
  مجاورت و نزدیکی مناطق لجستیکی به مسیرهای اصلی حمل و نقل و تدارکات می تواند بستری مناسب برای سازماندهی صنایع کشتی سازی، ارائه خدمات لجستیک، و ساخت مسیرهای جدید حمل و نقل را فراهم آورد.
   
  •    منطقه لجستیک حمل و نقل ویژه اقتصادی "اولیانفسک" واقع در استان اولیانفسک
  اولویت های توسعه و سرمایه گذاری:
  صنعت ساخت و ساز هواپیما؛
  تعمیر و نگهداری هواپیما؛
  حمل و نقل محموله های هوایی.
   
   •    منطقه لجستیک و حمل و نقل ویژه اقتصادی "ساوتسکایا گاوان" در خاباروفسک
  اولویت های توسعه و سرمایه گذاری:
  حمل و نقل بندری؛
  تدارکات؛
  حمل و نقل مرسولات؛
  تعمیر و نگهداری از کشتی؛
  شرکت های تولیدی محصولات دریایی؛
  تجارت کالا .