• کالا
 • شرکت
 • نیازمندی
 • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

مناطق ویژه صنعتی


 • معرفی
   
  در فدراسیون روسیه مناطق صنعتی  وسعت زیادی دارند. نزدیکی این مناطق به منابع و معادن مواد اولیه جهت تولید و دسترسی به زیرساختها و جاده های اصلی از ویژگیهای اساسی و مزیتهای مناطق صنعتی است. تمرکز تولید در مناطق صنعتی می تواند ضمن کاهش هزینه ها، رقابت محصولات در بازار روسیه را افزایش دهد. در حال حاضر شش منطقه صنعتی ویژه اقتصادی درروسیه وجود دارد که عبارتند از:
   
   
  1- منطقه صنعتی ویژه اقتصادی آلابوگا واقع در جمهوری تاتارستان
  اولویت های توسعه و سرمایه گذاری:
  - تولید خودرو و قطعات خودرو؛
  - پتروشیمی؛
  - مصالح ساختمانی؛
  - کالاهای مصرفی؛
  - ساخت و ساز ابزار و ادوات.
   
  2- منطقه صنعتی ویژه اقتصادی لیپستک واقع در استان لیپتسک
  اولویت های توسعه و سرمایه گذاری:
  - تولید تجهیزات انرژی؛
  - تولید عناصر و سیستمهای انرژی جایگزین؛
  - تولید ماشین آلات، تجهیزات، قطعات خودرو؛
  - لوازم خانگی؛
  - تجهیزات پزشکی؛
  - مصالح ساختمانی؛
  - تولید سوخت زیستی و نانو مواد.
   
  3- منطقه صنعتی ویژه اقتصادی تولیاتی واقع در استان سامارا
  اولویت های توسعه و سرمایه گذاری:
  - خودرو (اتومبیل و قطعات ماشین)؛
  - تولیدات مهندسی؛
  - مصالح ساختمانی؛
  - کالاهای مصرفی.
   
  4- منطقه صنعتی ویژه اقتصادی تیتانووایا دالینا واقع در استان  سوردلوفسک
  اولویت های توسعه و سرمایه گذاری:
  - تولیدات مرتبط با صنعت حمل و نقل هوایی؛
  - انرژی هسته ای؛
  - تجهیزات تولید هیدروکربن؛
  - تولید تجهیزات برق و کنترل؛
  - مهندسی راه آهن؛
  - تولید دارو و تجهیزات پزشکی؛
  - تولید مصالح ساختمانی، موادشیمیایی.
   
  5- منطقه صنعتی ویژه اقتصادی موگلینا واقع در استان پسکوک
  اولویت های توسعه و سرمایه گذاری:
  - مهندسی مکانیک؛
  - ساخت و ساز ابزار و ادوات.
   
  6- منطقه صنعتی ویژه اقتصادی لیودینووا واقع در استان کالوژسکی
  اولویت های توسعه و سرمایه گذاری:
  - ماشین آلات و تجهیزات؛
  - پردازش چوبهای جنگلی و تولید محصولات چوبی؛
  - ساخت قطعات و وسایل نقلیه و موتور خودرو.