• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

شرکت تعاونی فرش جام جهان نیشابور

سال تاسیس:

کد:
تلفن: 05143283710

فکس: 05163226262

شهر:

آدرس: نیشابور، قدمگاه، روستای یوسف آباد

کد پستی: jamejahanncarpet@gmail.com

وب سایت:

پست الکترونیک:

مشخصات فنی: