• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

Bazargan Mehrgam

سال تاسیس: 2012

کد: 9821+
تلفن: 88702386

فکس: 88706189

شهر:

آدرس: No.14, niro, ebnsina St., jamaledin asad abadi St,Tehran, Iran

کد پستی:

وب سایت: www.avaneh.com

پست الکترونیک: taherbaghal.mehdi@gmail.com

مشخصات فنی: