• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

توافق شرکت توانیر و شرکت سهامی خاص تکنوپروم اکسپورت

 
در پایان نشست های شرکت توانیر و شرکت سهامی خاص تکنوپروم اکسپورت در جولای 2014 در تهران طرفین توافق کردند برای افزایش راندمان و قدرت نیروگاههای شهید محمدمنتظری اصفهان، نیروگاه رامین اهواز، نیروگاه سهند بناب، نیروگاه تبریز و نیروگاه بندر عباس اطلاعات، داده ها و پیشنهادات مالی و فنی را تهیه و تبادل کنند و برای مدرنیزه کردن واحدهای فوق با یکدیگر همکاری کنند. 
همچنین شرکت تکنوپروم اکسپورت پیشنهادات فنی و مالی برای تحویل، نصب و راه اندازی تجهیزات سالن توربین نیروگاه آبی قیز قلعه سی در رود ارس (2 واحد 20 مگاواتی) را تدوین و ارائه کند. شرکتهای توسعه منابع آب و نیروی ایران و فرآب با شرکت تکنوپروم اکسپورت در زمینه احداث نیروگاه‌های برق آبی در ایران همکاری خواهند نمود.