• کالا
 • شرکت
 • نیازمندی
 • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه

 • معرفی
   
  اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه سازمانی غیر دولتی است که اعضای آن برای تحقق اهداف و وظایف مطرح در اساسنامه این اتاق گرد آمده اند. این سازمان خود را موظف به رعایت قانون اساسی فدراسیون روسیه، قوانین فدرال در مورد اتاق های بازرگانی و صنعت در روسیه و اساسنامه کلی اتاق ها می داند.
  اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه منافع کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ را تضمین می کند. فعالیت های این اتاق در حوزه های صنعت، تجارت داخلی و خارجی، کشاورزی، سیستم مالی و خدماتی می باشد. این اتاق  به رشد اقتصاد در روسیه، ادغام آن در نظام اقتصاد جهانی، ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه فعالیت در تمام زمینه های کسب و کار کمک می کند.
  اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه عضو فدراسیون اتاق های بازرگانی جهانی, انجمن اتاق های بازرگانی کشورهای اروپایی، شورای سران اتاق بازرگانی و صنعت کشورهای مستقل مشترک هم سود، کنفدراسیون اتاق های بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام و دیگر سازمان های بین المللی و منطقه ای است.
   
  اهداف و مقاصد فعالیت های اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه:
  - مدرنیزه کردن اقتصاد در کشور، استفاده گسترده از نوآوری، افزایش سرمایه گذاری؛
  - حفاظت از منافع اصناف تجاری در ارگان های دولتی و ادارات محلی؛
  - ایجاد سیستمی موثر جهت بررسی دقیق قوانین موجود و اعمال آنها در جهت منافع کارفرما؛
  - توسعه روابط با مجامع تجاری در کشورهای خارجی و سازمانهای کسب و کار بین المللی؛
  - کمک به حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی اعضاء، افزایش رسیدگی به شکایات؛
  - اشاعه اصول کسب و کار  مدرن  و ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی در محیط کسب و کار؛
  - ایجاد تصویری مثبت از تولیدکنندگان کالا و خدمات روسی.
   
  اتاق بازرگانی و صنعت  فدراسیون روسیه از واحدهای زیر تشکیل شده است:
  - 180 اتاق بازرگانی و صنعت منطقه ای در فدراسیون روسیه
  - بیش از 200 اتحادیه، انجمن و دیگر مجامع کسب و کار در سطح فدراسیون و 500 اتحادیه بازرگانی در سطح منطقه ای 
  - حدود 50 هزار موسسه و سازمان در اشکال مختلف.
   
  در ساختار اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه 29 کمیته فعالیت می کنند و در زمینه های مختلف از مشاوره متخصصان در 74 کشور خارجی بهره می برد. ، برخی از این کارگروه های عبارتند از:
  - کارگروه توسعه بازار مصرف
  - کارگروه بازارهای مالی و سازمان های اعتباری
  - کارگروه یکپارچه سازی اقتصاد و تجارت خارجی
  - کارگروه پشتیبانی و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط
  - کارگروه پشتیبانی فعالیت ها در زمینه استخراج، تولید، فرآوری از فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی
  - کارگروه کارآفرینی در صنعت پزشکی، بهداشت و درمان 
  - کارگروه محیط زیست و اکولوژی
  - کارگروه حمل و نقل و ترابری
  - کارگروه امور نمایشگاهی و برگزاری کنگره ها
   
  اتاق بازرگانی و صنعت  فدراسیون روسیه ارائه دهنده خدمات ذیل است:
  - کارشناسی کالاها و خدمات؛
  - برآورد ارزش اموال؛
  - فعالیت های نمایشگاهی و برگزاری کنگره های تجاری؛
  - حمایت از مالکیت معنوی؛
  - صدور اسناد، مربوط به اجرای فعالیت های اقتصادی خارجی (گواهی مبدا، ATA کارنت، و غیره)، گواهی شرایط فورس ماژور، گمرکات دریایی؛
  - ارائه اطلاعات و خدمات مشاوره حقوقی.
  - در اختیار داشتن کارشناسان غیر دولتی در زمینه بازرسی کالا و نظارت بر فعالیت آنها، ارئه لیستی از شرکای قابل اعتماد.
  - اخذ مجوز برای افتتاح نمایندگی در فدراسیون روسیه؛ حمایت از فعالیت های شعب و دفاتر نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی در فدراسیون روسیه 
   
 • اطلاعات تماس

  آدرس: مسکو، خیابان ایلینکا، شماره 1/6، ساختمان 1

  کد پستی: 109012

  تلفن: 74956200009+

  فکس: 74956200360+

  پست الکترونیک: tpprf@tpprf.ru

  آدرس وب سایت: http://tpprf.ru/ru/