• کالا
 • شرکت
 • نیازمندی
 • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

وزارت دارایی

 • معرفی

  وزارت دارایی روسیه مسؤول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاستهای مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است. در حال حاضر سیاست تخصیص بودجه کشور روسیه بر پایه ثبات دراز مدت و تحول ساختار اقتصادی می باشد. با توجه به واقعیتهای جدی در بازارهای جهان، با تمرکز بر حصول اطمینان از تغییرات ساختاری در اقتصاد، توسعه قوانین مالی جدید و مکانیسم مصون سازی درآمد فدراسیون روسیه بودجه فدرال برای مدت سه سال تنظیم می شود. این در حالی است که با توجه به نوسانات قیمت نفت، بودجه فدرال برای سال 2016 به جای اینکه برای سه سال طراحی شود تنها برای یک سال طراحی شده است. در شرایط کاهش طولانی مدت در قیمت نفت، ازاهداف اصلی سیاست مالی حفظ ثبات اقتصاد کلان است.
  نتیجه مورد انتظار از سیاست های کوتاه مدت تخصیص بودجه وزارت دارایی فدراسیون روسیه:
  - اطمینان از تعدیل ساختاری بودجه به شرایط جدید اقتصادی، از جمله بررسی ساختاری تعهدات مخارج، امتیازات و معافیت.
  - ایجاد الگوی سیاست بودجه جدید که تضمین پایداری درازمدت آن است.
  - ایجاد مکانیزم پیشرفته تر ثبات درآمد.
   
  سازمان های زیر مجموعه وزارت دارایی در فدراسیون روسیه:
  - سازمان بودجه: سیاستهای مالی و شکل گیری کنترل بودجه فدرال
  - روابط مالیاتی: مالیات و سیاست های تعرفهای_ گمرکی، روابط مالیاتی بین المللی
  - حسابداری و اظهارات: قوانین، طرح ها و مقررات درحسابداری و اظهارات، از جمله برای کسب وکارهای کوچک
  - فعالیت حسابرسی: استانداردها و روش ارزیابی، سازمان خودتنظیم حسابرسان، کنترل و نظارت حسابرسی
  - بدهی دولتی: بدهی داخلی و خارجی فدراسیون روسیه، انتشار اوراق بهادار
  - صندوق ذخیره: ارائه آمارها و گزارش های مربوط به صندوق ذخیره، 
  - صندوق ملی رفاه : ارائه گزارش و آمارهای مربوط به صندوق ملی رفاه، 
  - روابط مالی بین المللی و همکاری های بین المللی
  - بازارهای مالی: فعالیت در زمینه بازارهای مالی، ایجاد یک موسسه بازرسی مالی، سیاست های دولت در زمینه تخصیص همکاری های اعتباری
   
 • اطلاعات تماس

  آدرس: مسکو، خیابان لینکا، شماره 9

  کد پستی: 109097

  تلفن: 74959879101+

  فکس:

  پست الکترونیک:

  آدرس وب سایت: http://www.minfin.ru/ru/