• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی Securika Moscow 2019 - مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر

تاریخ برگزاری: 28 اسفند 1397
تاریخ اتمام: 2 فروردین 1398

مکان برگزاری:مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر

آدرس نمایشگاه:کراسنوپرسننسکایا نابرژنایا،14

توضیحات: نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی Securika Moscow 2019 - مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر