• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

نمایشگاه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات SVIAZ 2019- مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر

تاریخ برگزاری: 3 اردیبهشت 1398
تاریخ اتمام: 6 اردیبهشت 1398

مکان برگزاری:مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر

آدرس نمایشگاه:کراسنوپرسننسکایا نابرژنایا،14

توضیحات: