• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر RENWEX 2019. Renewable Energy & Electric Vehicles- مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر

تاریخ برگزاری: 28 خرداد 1398
تاریخ اتمام: 30 خرداد 1398

مکان برگزاری:مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر

آدرس نمایشگاه:کراسنوپرسننسکایا نابرژنایا،14

توضیحات: