• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل TransRussia - مرکز نمایشگاهی کروکوس اکسپو

تاریخ برگزاری: 26 فروردین 1398
تاریخ اتمام: 28 فروردین 1398

مکان برگزاری:مرکز نمایشگاهی کروکوس اکسپو

آدرس نمایشگاه:مترو میکینینو (کیلومتر 55 حلقه شهرمسکو)

توضیحات: