• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

نمایشگاه بین المللی سنگ Stone Industry 2019 - مرکز نمایشگاهی و د ان خا

تاریخ برگزاری: 4 تیر 1398
تاریخ اتمام: 7 تیر 1398

مکان برگزاری:مرکز نمایشگاهی و د ان خا

آدرس نمایشگاه:مترو و د ان خا (پراسپکت میرا شماره 119)

توضیحات: