• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

نمایشگاه بین المللی صنایع شیشه MIR STEKLA 2019 - مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر

تاریخ برگزاری: 13 فروردین 1398
تاریخ اتمام: 16 فروردین 1398

مکان برگزاری:مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر

آدرس نمایشگاه:کراسنوپرسننسکایا نابرژنایا،14

توضیحات: نمایشگاه بین المللی صنایع شیشه MIR STEKLA 2019 - مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر