• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

نمایشگاه بین المللی صنایع چرم و کفش OBUV. MIR KOZHI 2019. AUTUMN- مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر

تاریخ برگزاری: 29 مهر 1398
تاریخ اتمام: 2 آبان 1398

مکان برگزاری:مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر

آدرس نمایشگاه:کراسنوپرسننسکایا نابرژنایا،14

توضیحات: