• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و مبلمان MEBEL-2019- مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر

تاریخ برگزاری: 27 آبان 1397
تاریخ اتمام: 1 آذر 1398

مکان برگزاری:مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر

آدرس نمایشگاه:کراسنوپرسننسکایا نابرژنایا،14

توضیحات: