• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

آمار کل مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال 2018

مجموع کل مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال 2018:
          1.740.949.875 دلار

(با 33.987.034 دلار %1/99 نسبت به سال 2017 افزایش داشته است.)

واردات ایران از روسیه:   1.207.811.490 دلار که نسبت به سال 2017، % 8/4 کاهش داشته است.

صادرات ایران به روسیه:   533.138.385 دلار که نسبت به سال 2017، % 35/95 افزایش داشته است.

ایران پنجاهمین شریک تجاری روسیه در سال 2018 بوده است. (رتبه در سال 2017: 48)