• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

اشتغال

جمعیت روسیه در تاریخ 1 ژانویه 2019 معادل 146 میلیون و 793 هزار و 744 نفر بوده است که رتبه نهم در جهان را در اختیار دارد.

وزارت توسعه اقتصادی روسیه میزان بیکاری را در سال های 2020 و 2021، چهار و هشت دهم و چهار و هفت دهم درصد پیش بینی کرده است. نیروی انسانی در دسترس روسیه در ماه دسامبر سال 2018 معادل 76 میلیون و 300 هزار نفر ( 52 درصد از جمعیت کشور) بوده است.

از 30 ژانویه تا 6 فوریه سال 2019 تعداد بیکاران ثبت شده در سازمان های امور کار روسیه 2 و 3 دهم درصد افزایش داشته است و به 746910 نفر رسیده است. کارشناسان این امر را به دلیل عوامل فصلی می دانند. این رشد بیکاری در 80 منطقه روسیه مشاهده شده است و در عوض تنها در مناطق خود مختار ننتسک، خانتی مانسیسک، یامالا ننتسک، خطه کراسنودار و استان های وارونژ، ساخالین، لیپتسک، آستراخان و کیروف رشد نامحسوسی داشته است.

مهم ترین شاخص های مرتبط به اشتغال در روسیه عبارتند از:

شاخص

آخرین میزان

واحد

تاریخ مبنا

جمعیت

146793744

نفر

ژانویه 2019

نرخ بیکاری

4.8

درصد

دسامبر 2018

تعداد شاغلین

72.6

میلیون نفر

دسامبر 2018

تعداد بیکاران

3.7

میلیون نفر

دسامبر 2018

نرخ اشتغال

59.9

درصد

دسامبر 2018

میزان اشتغال نیروی انسانی

62.9

درصد

دسامبر 2018

پیشنهادات کاری

1485830

شغل

ژانویه 2019

متوسط دستمزد

55150

روبل در ماه

دسامبر 2018

حداقل دستمزد

11163

روبل در ماه

مه 2018

رشد دستمزد

2.5

درصد

دسامبر 2018

دستمزد در بخش تولید

40462

روبل در ماه

دسامبر 2018

سن بازنشستگی مردان

65

سال

از ژانویه 2019

سن بازنشستگی زنان

60

سال

از ژانویه 2019

دستمزد کارگر ماهر

48600

روبل در ماه

دسامبر 2018

دستمزد کارگرغیرماهر

19900

روبل در ماه

دسامبر 2018

منبع: tradingeconomics.com

اشتغال