• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

تجارت

شاخص های اصلی تجارت روسیه:

شاخص

میزان

واحد

تاریخ مبنا

موازنه تجاری

18856

میلیون دلار

دسامبر 2018

صادرات

841357

میلیون دلار

دسامبر 2018

واردات

22501

میلیون دلار

دسامبر 2018

حساب جاری کشور

 38800

میلیون دلار

دسامبر 2018

میزان حساب جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی

2.2

درصد

دسامبر 2017

بدهی خارجی

454

میلیون دلار

فوریه 2019

گردش سرمایه

29325

میلیون دلار

سپتامبر 2018

ذخایر طلا

2113

تن

فوریه 2019

تولید نفت خام

11014

میلیون بشکه

اکتبر 2018

سرمایه گذاری

 مستقیم خارجی

-4245

میلیون دلار

سپتامبر 2018


منبع: tradingeconomics.com

تجارت