• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

جایگاه روسیه در صادرات کالا و خدمات در بازار جهانی (میلیارد دلار) (2013– 2017)

 

کشور

2013

2014

2015

2016

2017

مجموع

صادرات جهان

20926.029

20769.532

18131.328

17573.906

17814.095

1

چین

2209.007

2342.292

2273.292

2097.637

2263.504

2

آمریکا

1577.587

1619.742

1501.845

1450.457

1545.609

3

آلمان

1450.950

1498.157

1328.549

1340.752

1450.214

4

ژاپن

715.097

690.217

624.873

644.932

698.097

5

کره جنوبی

559.618

573.074

526.753

495.417

573.627

6

هنگ کنگ

535.186

524.064

510.552

516.588

549.861

7

فرانسه

567.987

566.656

493.941

488.885

523.385

8

هلند

571.246

571.347

473.834

444.867

505.941

9

ایتالیا

518.095

529.523

456.988

461.529

503.053

10

بریتانیا

548.041

511.145

466.295

411.463

442.065

15

روسیه

527.265

497.833

343.907

285.491

359.151


منبع World Bank Group

جایگاه روسیه در صادرات کالا و خدمات در بازار جهانی (میلیارد دلار) (2013– 2017)