• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

جایگاه روسیه در واردات کالا و خدمات در بازار جهانی (میلیارد دلار) (2013– 2017)

کشور

2013

2014

2015

2016

2017

مجموع

صادرات جهان

18437.289

18473.989

16162.695

15625.606

16125.913

1

آمریکا

2285.911

2410.855

2313.424

2248.208

2407.390

2

چین

1949.992

1959.234

1679.564

1587.920

1843.792

3

آلمان

1187.314

1214.955

1057.616

1060.672

1173.627

4

ژاپن

833.166

812.184

625.568

606.924

671.474

5

بریتانیا

657.222

694.344

630.251

638.367

641.332

6

فرانسه

671.253

659.872

563.398

560.554

613.132

7

هنگ کنگ

621.416

600.613

559.305

547.124

589.317

8

کره جنوبی

515.572

525.556

436.486

406181

478.469

9

ایتالیا

479.336

474.082

410.933

404.577

451.15

10

هلند

506.162

508.032

424.851

398.336

450.075

20

روسیه

314.945

286.648

182.781

182.257

228.212


منبع World Bank Group 

جایگاه روسیه در واردات کالا و خدمات در بازار جهانی (میلیارد دلار) (2013– 2017)