• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

دولت

شاخص های اصلی مالی دولت روسیه:

شاخص

میزان

واحد

تاریخ مبنا

بودجه دولت

2.7

درصد از تولید ناخالص داخلی

دسامبر 2018

میزان بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی

13.5

درصد

دسامبر 2017

میزان بودجه دولت

283

میلیارد روبل

ژانویه 2019

هزینه های دولت

 3930

میلیارد روبل

 سپتامبر 2018

رتبه اعتباری

43.26

باثبات

فوریه 2019

سرمایه گذاری

در اوراق قرضه آمریکا

12.814

میلیارد دلار

نوامبر 2018

بدهی دولت

12132

میلیارد روبل

 سپتامبر 2018

درآمد دولت

33081510

میلیون روبل

نوامبر 2018

منبع: tradingeconomics.com

دولت