• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

قیمت‌ها

طبق آمار اعلام شده توسط سرویس فدرال آمار روسیه، نرخ تورم در روسیه در سال 2018 به میزان 4 و 3 دهم درصد بوده است. علاوه بر این رشد قیمت ها در ماه دسامبر این سال نسبت به ماه نوامبر 8 دهم درصد بوده است.

میزان تورم ماهیانه در سال های 2017، 2018 و ماه ژانویه 2019:

کل سال

دسامبر

نوامبر

اکتبر

اوت

سپتامبر

ژوئیه

ژوئن

مه

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه

1.01

2019

4.27

0.84

0.50

0.35

0.16

0.01

0.27

0.49

0.38

0.38

0.29

0.21

0.31

2018

2.52

0.42

0.22

0.20

-0.15

-0.54

0.07

0.61

0.37

0.33

0.13

0.22

0.62

2017

مهم ترین شاخص های مرتبط به قیمت در روسیه عبارتند از:

شاخص

آخرین میزان

میزان قبلی

واحد

تاریخ مبنا

دوره زمانی

نرخ تورم

5

4.30

درصد

ژانویه 2019

ماهانه

نرخ تورم ماهانه

1

0.80

درصد

ژانویه 2019

ماهانه

قیمت مصرف کننده (CPI)

580.50

574.80

Index Points

ژانویه 2019

ماهانه

تعدیل کننده

تولید ناخالص داخلی

116.84

114.61

Index Points

سپتامبر 2018

سه ماهه

قیمت تولید کننده

675.50

698.60

Index Points

ژانویه 2019

ماهانه

تغییرات قیمت تولید کننده

9.50

11.70

درصد

ژانویه 2019

ماهانه

تورم مواد غذایی

5.30

4.00

درصد

دسامبر 2018

ماهانه

در ماه ژانویه 2019، تورم سال به سال روسیه به 5 درصد رسیده است. این نرخ تورم در ماه دسامبر سال 2018 به میزان 4 و 3 دهم درصد بوده است. کارشناسان دلیل اصلی این افزایش تورم را افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده در روسیه از 18 درصد به 20 درصد می دانند.

در سال 2018 نسبت به سال 2017 مواد غذایی، 4 و 7 دهم درصد، محصولات غیرخوراکی 4 و 1 دهم درصد و خدمات 3 و 9 دهم درصد افزایش قیمت داشته اند.

به صورت جزئی تر افزایش قیمت برخی از اقلام کشاورزی به صورت زیر بوده است:

خیار: 37 و 2 دهم درصد

گوجه فرنگی: 22 و 5 دهم درصد

کلم: 20 درصد

سیب زمینی: 9 و 9 دهم درصد

پیاز: 9 و 5 دهم درصد


منبع: tradingeconomics.com

قیمت‌ها