• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

پول

در حوزه پولی در ماه فوریه سال 2019 نرخ بهره بانکی 7 و 75 صدم درصد بوده است. لازم به ذکر است که متوسط بهره بانکی از سال 2003 تا کنون در روسیه 7 و 31 صدم درصد بوده است. ضمن این که نرخ بهره بانکی در روسیه در دسامبر سال 2014 با 17 درصد حداکثر و در ژوئن 2010 با 5 درصد حداقل میزان خود را در تاریخ تجربه کرده است.

سایر شاخص های مهم پولی روسیه عبارتنداز:

شاخص

میزان

واحد

تاریخ مبنا

نرخ بهره

7.75

درصد

فوریه 2019

نرخ بهره بین بانکی

8.72

درصد

دسامبر 2018

عرضه پولM0

9339

میلیارد روبل

دسامبر 2018

M1عرضه پول

21624

میلیون روبل

دسامبر 2018

M2عرضه پول

47108

میلیارد روبل

دسامبر 2018

تراز نامه بانک مرکزی

2637

میلیارد روبل

فوریه 2019

ذخایر ارزی

475975

میلیون دلار

ژانویه 2019

وام به بخش خصوصی

2749225

میلیون روبل

دسامبر 2018


منبع: tradingeconomics.com

پول