• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

پول

در حوزه پولی در ژوئن 2016 نرخ بهره بانکی 5/10 درصد بوده است؛ در حالیکه در دو ماه قبل از آن نرخ بهره رقم 11 درصد را تجربه کرد و از این رو کاهش یافت. همچنین نرخ بهره بین بانکی در ژوئن 2016 معادل 63/11 درصد می‌باشد که این رقم در ماه می 2016 معادل 54/11 درصد بوده است. میزان عرضه پول (M0) در آوریل 2016 معادل 7301 میلیارد روبل بوده است که در مقایسه با ماه مارس افزایش یافته است. 

میزان عرضه پول در ماه مارس 2016 برابر با 7143 میلیارد روبل بوده است. همچنین میزان عرضه پول (M1) یا شاخص حجم پول در گردش در آوریل 2016 معادل با 16403 میلیارد روبل بوده است که این رقم در ماه آوریل معادل 16612 میلیارد روبل بوده و از این رو کاهش داشته است. میزان عرضه پول در قالب شاخص M2 یا حجم نقدینگی نیز در آوریل 2016 معادل با 35909 میلیارد روبل بود. این رقم در ماه مارس برابر با 35440 میلیارد روبل بوده است.  

ترازنامه بانک مرکزی روسیه در ماه ژوئن 2016 به میزان 1428 میلیارد روبل بوده است. ذخایر ارزی روسیه در ماه ژوئن 2016 برابر با 392756 میلیون دلار می باشد که میزان این ذخایر در مقایسه با می 2016 کاهش یافته است. در می 2016 میزان ذخایر ارزی روسیه 387716میلیون دلار بود. در مارس 2016 میزان وام به بخش خصوصی 21504455 میلیون روبل بوده که در مقایسه با ماه قبل از آن افزایش داشته است. این رقم در ماه فوریه معادل 21437640 میلیون روبل بود.  

 

فعلی

قبلی

دامنه تغییر

واحد

مبنا

دوره زمانی

نرخ بهره

5/10

11

5:17

درصد

ژوئن 2016

روزانه

نرخ بهره بین بانکی

63/11

54/11

191 : 99/3

درصد

ژوئن 2016

روزانه

عرضه پولMO

7301

7143

7301 : 1/0

میلیارد روبل

آوریل 2016

ماهانه

M1عرضه پول

16403

16612

106:16612

میلیون روبل

آوریل 2016

ماهانه

M2عرضه پول

35909

35440

1090:35909

میلیارد روبل

آوریل 2016

ماهانه

تراز نامه بانک مرکزی

1428

1429

2177 : 9/8

میلیارد روبل

ژوئن 2016

روزانه

ذخایر ارزی

392756

387716

4532:596566

میلیون دلار

ژوئن 2016

ماهانه

وام به بخش خصوصی

21504455

21437640

4601204:21504455

میلیون روبل

مارس 2016

ماهانه

منبع tradingeconomics

پول