• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

تجارت

شاخص های اصلی تجارت روسیه:

شاخص

میزان

واحد

تاریخ مبنا

موازنه تجاری

178356

میلیون دلار

فوریه 2021

صادرات

426317

میلیون دلار

فوریه 2021

واردات

247961

میلیون دلار

فوریه 2021

حساب جاری کشور

 16800

میلیون دلار

مارس 2021

میزان حساب جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی

3.9

درصد

دسامبر 2019

بدهی خارجی

470

میلیارد دلار

دسامبر 2020

گردش سرمایه

6012

میلیون دلار

دسامبر 2020

ذخایر طلا

2299

تن

دسامبر 2020

تولید نفت خام

9655

میلیون بشکه

دسامبر 2020

سرمایه گذاری

 مستقیم خارجی

3886

میلیون دلار

دسامبر 2020


منبع: tradingeconomics.com

تجارت