• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

مصرف کننده

شاخص های اصلی مربوط به مصرف کننده در روسیه:

شاخص

میزان فعلی

میزان قبلی

واحد

تاریخ مبنا

دوره زمانی

ضریب اطمینان مصرف‌کننده

-21

-26

-

مارس 2021

سه ماهه

خرده‌فروشی ماه به ماه

-1.90

-21.50

درصد

مارس 2021

ماهانه

خرده‌فروشی سال به سال

1.30

0.10

درصد

مارس 2021

ماهانه

هزینه‌کرد مصرف‌کننده

12722.30

116922.20

میلیارد روبل

مارس 2021

سه ماهه

تسهیلات اعتباری مصرف‌کننده

20430479

19949573

میلیون روبل

مارس 2021

ماهانه

تسهیلات اعتباری

بخش خصوصی

54438780

53086129

میلیون روبل

مارس 2021

ماهانه

نرخ وام بانکی

6.02

6.18

درصد

مارس 2021

ماهانه

منبع: tradingeconomics.com

مصرف کننده