• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

دولت

شاخص های اصلی مالی دولت روسیه:

شاخص

میزان

واحد

تاریخ مبنا

بودجه دولت

1.8

درصد از تولید ناخالص داخلی

دسامبر 2019

میزان بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی

14.6

درصد

ژانویه 2021

میزان بودجه دولت

-605.05

میلیارد روبل

ژانویه 2021

هزینه های دولت

 4409

میلیارد روبل

 ژانویه 2021

رتبه اعتباری

55

باثبات

دسامبر 2020

سرمایه گذاری

در اوراق قرضه آمریکا

12.814

میلیارد دلار

نوامبر 2018

بدهی دولت

16945

میلیارد روبل

 دسامبر 2020

درآمد دولت

5077663

میلیون روبل

فوریه 2021

منبع: tradingeconomics.com

دولت