• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

پول

شاخص های مهم پولی روسیه عبارتنداز:

شاخص

میزان

واحد

تاریخ مبنا

نرخ بهره

4.5

درصد

مارس 2021

نرخ بهره بین بانکی

4.9

درصد

آوریل  2021

عرضه پولM0

12538

میلیارد روبل

فوریه 2021

M1عرضه پول

32158

میلیون روبل

فوریه 2021

M2عرضه پول

58178

میلیارد روبل

فوریه 2021

تراز نامه بانک مرکزی

49500246

میلیون روبل

فوریه 2021

ذخایر ارزی

573322

میلیون دلار

آوریل  2021

وام به بخش خصوصی

34008301

میلیون روبل

مارس 2021


منبع: tradingeconomics.com

پول