• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

قوانین استاندارد


برخی از کشورهای مشترک المنافع از جمله بلاروس، قزاقستان و روسیه در راستای ایجاد مناطق آزاد تجاری و کنترل کالاهای ورودی به کشورشان، ضمن تدوین استانداردهای ملی و منطقه ای خود، استانداردهای کشور روسیه را به عنوان مرجع پذیرفته اند. برای ورود کالاها به بازارهای روسیه فدراتیو و برخی کشورهای مشترک المنافع از جمله قزاقستان، بلاروس، روسیه و ترخیص کالا از گمرک کشورهای فوق نیاز به دریافت گواهینامه انطباق کالا از اداره استاندارد روسیه فدراتیو می باشد. این گواهی نامه ها که قبلا با نام گست آر gost-r صادر می گردید اکنون با تغییر سیستم قدیمی استاندارد روسیه فدراتیو از گست آر به سیستم سرتیفیکات انطباق کالا تغییر پیدا کرده که شامل انواع مختلفی بوده و بر حسب نوع کالا و نیازمندی به انواع مختلفی طبقه بندی می شود.  برای آشنایی برخی از آنها را که بیشتر مورد استفاده بازرگانان ایرانی می باشد نام می بریم :
 
گواهینامه انطباق با مقررات فنی
Сертификат соответствия техническому регламенту
  (Technical Regulation)   
این نوع گواهینامه، گواهینامه انطباق برای بسیاری از محصولات است که به تدریج جایگزین GOST R خواهد شد. گواهی انطباق مقررات فنی برای واردات تجهیزات الکتریکی و غیره به روسیه که الزامی است.
 
 
گواهینامه اعلام انطباق
декларация соответствия
(Conformity Declaration)
این نوع گواهی یک گواهینامه تأیید ایمنی محصول است. این اعلامیه تطابق به منزله پیش شرط الزامی برای ترخیص محصولاتی است که در بازار روسیه قرار داده شده است.
 
 
اظهارنامه عدم ضرورت انطباق
отказное письмо
(VNIIS Exemption Letter)
این سند جهت محصولاتی صادر می شود که کالا بر طبق قوانین استاندارد روسیه دارای استاندارد و گواهی سرتیفیکات اجباری نیست و معافیت محصول صادر شده و یا فروخته شده را تأیید می کند. این سند در مورد برخی محصولات با احتمال ابهام و اختلاف نظر بین طبقه بندی محصول روسیه (OKP ) و طبقه بندی های تجاری خارجی (کدهای HS / HTS) نیز صادر می گردد و ممکن است توسط مقامات گمرک روسیه و سایر نهادهای نظارتی درخواست شود.
 
 
گواهینامه ثبت در دولت از اتحادیه گمرکی
свидетельство о государственной регистрации таможенного союза
(Customs Union Certificate of State Registration)
این گواهینامه با نام state registration مطابق با الزامات و استانداردهای بهداشتی کشور روسیه، جهت محصولاتی همچون آب معدنی، محصولات غذایی خاص، غذای کودک، افزودنی های مواد غذایی، طعم دهنده ها، محصولات آرایشی، محصولات شیمیایی، و غیره صادر شده و توسط اتحادیه گمرک این کشور تأیید می گردد .
 
 
گواهینامه ایمنی آتش سوزی
Сертификат пожарной безопасности
(Fire Safety Certificate)
بسته به نوع محصول و الزامات ایمنی، یکی از گواهینامه های لازم برای تولیدکنندگان و واردکنندگان گواهی ایمنی آتش سوزی است. با این گواهی اثبات می شود که محصول مطابق با الزامات ایمنی آتش سوزی روسیه می باشد. اغلب این سند همراه با گواهی بهداشتی پایه برای به دست آوردن گواهی انطباق GOST-R است.
 
 
گواهینامه های روس تخ ناد زور
Ростехнадзор (РТН) Разрешение
(Rostechnadzor (RTN) Permit)
گواهینامه RTN مجوز سرویس فدرال برای واردات انواع خاصی از تجهیزات صنعتی به کشور روسیه است. این مجوز برای نظارت زیست محیطی، فن آوری و هسته ای صادر می گردد. مجوز RTN تنها می تواند توسط سازمان RosTechNadzor  (سرویس فدرال نظارت فنی، محیط زیست و انرژی هسته ای) صادر گردد و تجهیزات صنعتی را از جنبه خطرات بالقوه بررسی می نماید. تجهیزاتی همچون تجهیزات تحت فشار، تجهیزات بالابر و آسانسور، تجهیزات گاز، تجهیزات مورد مصرف در مراکز صنعتی خطرناک و غیره. 
 
 
گواهینامه انطباق دولتی
Сертификат соответствия
(Gost-r conformity certificat)
این گواهینامه یک سند اصلی برای عبور از گمرکات است. این گواهی تایید می کند که محصول مطابق با الزامات کیفیت و ایمنی طبق استانداردهای معتبر روسیه است.GOST-R  روسیه یک گواهی انطباق ضروری است که امکان تصویب ترخیص برای ورود و فروش در بازار روسیه را فراهم می آورد.