• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

قوانین سرمایه گذاری

جذب سرمایه گذاری خارجی از اهداف اصلی سیاست های اقتصادی روسیه است. به دنبال تثبیت نظام اقتصاد بازار، دولت اجرای سیاست های تشویق سرمایه گذاری را در اولویت قرار داد. وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، مسئول هماهنگ سازی سیاست های دولت در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی است. برای مدیریت جذب سرمایه گذاری خارجی مرکز توسعه سرمایه گذاری خارجی زیر نظر این وزارت خانه تشکیل شده است. این مرکز سه دفتر در فرانکفورت، پاریس و آمستردام دارد. اهداف اصلی این مرکز عبارت اند از:
 
o تشویق سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد روسیه
o بازاریابی برای پروژه های سرمایه گذاری از راه دفاتر خود در خارج
o مطالعه پروژه های سرمایه گذاری و هماهنگی با شرکای بالقوه
o ایجاد چارچوب ساختاری استاندارد برای جذب بلند مدت سرمایه خارجی
o ارائه خدمات پیش و پس از سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی
o همراهی مشاوره و پشتیبانی اداری از شرکت های خارجی در روسیه
 
خلاصه ای از قوانین سرمایه گذاری در فدراسیون روسیه
سرمایه گذاری برای اشخاص حقوقی: این نوع سرمایه گذاری که در قالب شرکتی صورت می گیرد، می تواند در زمینه یک پروژه یا اوراق بهادار، ارز، مستغلات، خدمات و … فعالیت داشته باشد. 
سرمایه گذاری پروژه: سرمایه گذار خارجی یک پروژه را در خاک روسیه تامین سرمایه می نماید. 
سرمایه گذاری مستقیم: سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را بطور مستقیم وارد بخش های مالی و تجاری روسیه می نماید.
سرمایه گذاری در هر نوع سهام خارجی نباید کمتر از 10% باشد و حداقل سرمایه به میزان یک میلیون روبل باشد. همچنین اداره گمرک و یا بانک های روسیه منشاء خارجی بودن این سرمایه را تائید کند.
سرمایه گذار خارجی بر اساس قرارداد می توان سهم خودش را به شخص دیگر واگذار کند. دولت روسیه انتقال آزاد ارز و سود عاید از سرمایه گذاری را به خارج از کشور گارانتی می نماید.  دولت روسیه انتقال آزاد مستغلات و اعتبارات و اطلاعات تجاری شرکت را به خارج از کشور گارانتی می کند. دولت روسیه خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و غیر دولتی و معاوضه آن با کالا را برای سرمایه گذار خارجی را مجاز می داند.
سرمایه گذار خارجی می توان در جریان خصوصی سازی شرکت کند و این حق را دارد. دولت روسیه ملزم به پوشش حقوقی و قضائی شرکت سرمایه گذار در چارچوب قوانین فدرال کشور می باشد. دولت روسیه ملزم به پرداخت ضرر و زیان سرمایه گذاریست که در اثر موارد غیر قانونی همچون یک شرکت داخلی بر اساس قوانین روسیه در دادگاه طرح دعاوی نماید. سرمایه گذاری دارای سقف معینی نیست و به هر میزان ممکن است. تجدید سرمایه گذاری: در این فرم سرمایه گذاری، سود بدست آمده از شرکت دیگر بعنوان سرمایه شرکت ثالث استفاده می شود.
نمایندگی انحصاری سرمایه گذار خارجی و یا شرکت تجاری روس آن که از جانب سرمایه گذار معرفی شده از جایگاه حقوقی او برخوردار می گردد.
 
معامله هایی که از طریق کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی یا سازمانهای تحت کنترل آنها انجام می شوند و در نتیجه آن حق دسترسی بیش از 25 % از آرا مربوط به سهام سرمایه مجاز (Authorised capital) را به دست می آورد، باید از قبل هماهنگ شوند. قانون فدرال در مورد چگونگی اجرای سرمایه گذاری خارجی در موسسات اقتصادی دارای اهمیت استراتژیک برای دفاع و امنیت کشور، آن معامله ها را تنظیم می کند.
در صورت تغییرات در قوانین روسی آن تغییرات در مدت 7 سال بر روی پروژه ای سرمایه گذاری خارجی تاثیر نمی گذارد. اگر سرمایه گذاری بیش از 1 میلیارد روبل باشد و پروژه ای سرمایه گذاری اولویت دار محسوب می شود، این مدت می تواند افزایش پیدا کند. 
 
قانون مناطق آزاد اقتصادی در فدراسون روسیه 
در روسیه 4 نوع منطقه آزاد اقتصادی وجود دارد.
1) صنعتی – تولیدی
2) فناوری 
3) توریستی
4) بندری
در مناطق آزاد اقتصادی برای سرمایه گذار مزایای مختلفی وجود دارد. از جمله مزایای مالیاتی، رژیم ویژه گمرکی و غیره.
به دنبال تثبیت اقتصاد بازار، دولت روسیه اجرای سیاستهای تشویق سرمایه گذاری را در اولویت قرار داد. قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در روسیه؛ قانون فدرال سرمایه گذاری خارجی است که 9 جولای 1999 به تصویب رسید. ضمانت های اساسی حقوق سرمایه گذاران خارجی در زمینه سرمایه گذاری و درآمد و نیز شرایط کارفرمایی سرمایه گذاران خارجی در روسیه را این قانون تعیین می کند. هدف این قانون انتقال منابع مالی، فناوری های پیشرفته و تجربه مدیریتی خارجی به اقتصاد ملی و نیز آماده سازی شرایط مناسب برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی و رعایت برابری رژیم حقوقی سرمایه گذاری های خارجی با موازین حقوق بین الملل و عرف بین المللی همکاری در زمینه سرمایه گذاری است. علیرغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های اخیر بر ضد روسیه و کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی و حتی خروج سرمایه های غربی از این کشور، کماکان مزایای بسیاری برای سرمایه گذاری در روسیه وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است:
- بازار مصرف گسترده
- نیروی کار متخصص
- دسترسی آسان به بازار کشورهای مستقل هم سود
- روسیه یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا بر اساس ذخایر طبیعی است