• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

مقررات پولی و بانکی

 
فعالیت بانک ها در روسیه بر اساس مصوبات قانونی شامل قانون بانکها و فعالیت بانکی مصوب سال 1990 و قانون بانک مرکزی روسیه مصوب سال 2002 انجام می شود. بانک مرکزی در راس نظام بانکی روسیه و پس از آن بانک ها و موسسات اعتباری، شعبه هایشان و دفاتر نمایندگی بانک های خارجی قرار دارند. برابر قانون، نام هر موسسه اعتباری باید فعالیت اصلی آن را با قید نام بانک یا سازمان اعتباری غیربانکی و شکل حقوقی آن روشن سازد. بانک مرکزی روسیه مسئول نظارت بر بخش بانکداری تجاری است و کلیه موسسات اعتباری برای فعالیت های بانکی در این کشور باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند. مجوزی که بانک مرکزی صادر می کند بر اساس درخواست ها و فعالیت های متقاضی است. انجام فعالیت بانکی بدون مجوز بانک مرکزی یک عمل مجرمانه به شمار می رود. مجوز محدودیت زمانی دارد. بنابراین در صورتی که فعالیت هایی که در مجوز آمده، پس از یکسال آغاز نشود، مجوز فعالیت باطل می شود.
 
قوانین ارزی:
قانون جدید پولی و ارزی روسیه از 17 ژوئن سال 2004 به اجرا درآمده است. بر اساس این قانون، مسئولیت کنترل ارز بر عهده بانک مرکزی روسیه است. 
قانون ارزی به دولت اجازه می دهد تا هنگام بروز بحران خروج ارز را از کشور محدود کند. بانک مرکزی روسیه در مارس 2006 اعلام نمود که شرکت های روسی ملزم نیستند با فروش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات آنها را به روبل تبدیل کنند بلکه می توانند درآمدهای ارزی خود را در حساب های ویژه ارزی نگهداری کنند. بر اساس قانون ارزی روسیه، اتباع خارجی می توانند در بانک های روسی دارای شعب ارزی، حساب ارزی باز کنند. همچنین، اتباع خارجی می توانند سرمایه و درآمد حاصل از سرمایه گذاری در خاک روسیه را در صورت رعایت قوانین و مقررات ارزی این کشور آزادانه از کشور خارج خارج کنند.
 
افتتاح حساب در بانکهای روسیه
برخی مدارک زیر قبل از تحویل به بانک روسی مورد نظر باید به زبان روسی ترجمه رسمی شده و سپس به تایید سفارت روسیه در تهران برسد.
 اساسنامه 2 سری.
 شرکت نامه 2 سری.
 گواهی مالیاتی.
 نمونه مهر و امضای شرکت در فرم مخصوص بانک.
 مدارکی که صلاحیت شخص صاحب امضاء در فرم مخصوص بانک را تایید می نماید.
 درخواست برای افتتاح حساب.
  تکمیل و تایید قرارداد حساب بانکی 2 سری.
 کپی برابر اصل از گذرنامه شخصی که حساب شرکت را مدیریت می کند 2 سری.
 تکمیل پرسشنامه.
 وکالتنامه شخصی که از طرف شرکت حساب را افتتاح می نماید.
 جواز فعالیت.