• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

آغاز پرواز خطوط هوایی خاور دور در روسیه با نرخ صفر مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار: 9 مهر 1397

منبع:https://regnum.ru

در اول ماه اکتبر، قانونی که مطابق آن پروازهای خطوط هوایی خاور دور تا تاریخ 1 ژانویه 2025 با نرخ صفر مالیات بر ارزش افزوده انجام خواهند شد، وارد مرحله اجرا شد.

قابل ذکر می باشد که حذف مالیات شامل پروازها از منطقه خاور دور به مناطق مرکزی و بالعکس، و نیز پروازهای داخل در خاور دور می شود. به نظر نمایندگان مجلس، این قانون باعث کاهش نرخ بلیت های هواپیما برای خطوط هوایی از خاور دور می شود، و همچنین به افزایش تعداد مسافرین تا 2 و 3 درصد هرساله کمک خواهد کرد.

به طوری که گزارش شده است، طبق آمار وزارت توسعه اقتصاد فدراسیون روسیه از صندوق ذخیره دولت فدراسیون روسیه، 400 میلیون روبل برای یارانه حمل و نقل هوایی در خاور دور اختصاص یافته است. 300 میلیون روبل از این مبلغ به یارانه پروازهای داخلی و 100 میلیون باقی مانده برای معافیت های مالیاتی پروازهای بخش اروپایی روسیه اختصاص خواهد یافت.