• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

آمادگی بنیاد مستضعفان برای همکاری در گسترش تجارت با روسیه

تاریخ انتشار: 11 شهریور 1399

منبع:https://russia.mfa.gov.ir/portal/NewsView/608534

♦️کاظم جلالی سفیر کشورمان در فدراسیون روسیه در تاریخ ۱۵ مردادماه ۹۹ با پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان بصورت تصویری استفاده از ظرفیتهای این بنیاد برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با روسیه را مورد گفتگو قرارداد.

💠 آمادگی بنیاد مستضعفان برای همکاری در گسترش صادرات به روسیه

♦️کاظم جلالی سفیر کشورمان در فدراسیون روسیه
در تاریخ ۱۵ مردادماه ۹۹ با پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان بصورت تصویری استفاده از ظرفیتهای این بنیاد برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با روسیه را مورد گفتگو قرارداد.
♦️در این گفتگو موضوعات مربوط به همکاری و مساعدت مشاوره ای و عملیاتی بنیاد مستضعفان با شرکت های صادر کننده محصولات به روسیه، و همچنین تسهیل امور ترانزیتی،بندری، ریلی و نیز توسعه کشت محصولات صادرات محور برای بازار روسیه و رفع موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.