• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

احتمال آغاز کاهش جمعیت روسیه در سال 2018

تاریخ انتشار: 22 تیر 1397

منبع:www.rbc.ru

جمعیت روسیه به احتمال زیاد، از سال جاری به علت کاهش رشد مهاجرت، رو به نزول خواهد رفت.

کارشناسان آکادمی اقتصاد ملی، سرویس دولتی و دانشکده سیاست اقتصادی گایدار درباره کاهش میزان تولد و ورود مهاجر در روسیه هشدار داده اند. بر اساس اطلاعات کارشناسان، تاجیکستان در جایگاه نخست تامین مهاجر برای کشور روسیه می باشد. اکراین، قزاقستان و ازبکستان نیز جز تامین کنندگان مهاجر برای روسیه می باشد.

بر اساس اداره آمار فدراسیون روسیه، کاهش طبیعی جمعیت فدراسیون روسیه از ماه ژانویه تا ماه مه سال 2018، 147/2 هزار نفر بوده است و سال گذشته در دوره مشابه، 111/8 هزار نفر بوده است. دلیل اصلی آن کاهش میزان تولد به علت تعداد کم زنان متولد دهه 1990 و ورود آنها به سن باروری می باشد. تعداد نوزادان متولد شده از ماه ژانویه تا ماه مه سال 2018، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، 28/1 درصد کاهش یافته است.