• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

اختصاص امتیازات به شرکت های آی-تی در روسیه از سوی دولت روسیه

تاریخ انتشار: 28 آبان 1397

منبع:https://regnum.ru

شرکت های فعال روسی در حوزه آی-تی وام با امتیاز از سوی دولت روسیه دریافت خواهند کرد. اختصاص وام با بهره کم به شرکت های آی-تی به عنوان اقدامات حمایتی از سوی وزارت توسعه دیجیتال فدراسیون روسیه پیشنهاد شده است.

این مساله در جلسه 16 نوامبر با حضور نمایندگانی از حوزه آی-تی و بانک ها در این وزارت خانه مورد بحث قرار گرفت. در نتیجه 50 درصد به شرکت های آی-تی یارانه اختصاص خواهد یافت. 12.5 میلیارد روبل از بودجه فدرال سال های 2019 تا 2021 برای پروژه «اقتصاد دیجیتالی» خواهد یافت. 1.7 میلیارد روبل در سال 2019، 3.7 میلیارد روبل در سال 2020، بیش از 7.1 میلیارد روبل در سال 2021 واریز خواهد شد.

این پروژه به شرکت های آی-تی تولید کننده و وارد کننده محصولات مفید برای اقتصاد دیجیتال روسیه این فرصت را می دهد که در طی 3 سال 146 میلیارد روبل وام بگیرند.