• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

اختصاص 12 میلیارد روبل به مناطق روسیه توسط دولت فدراسیون روسیه به منظور توسعه راه ها

تاریخ انتشار: 27 آذر 1397

منبع:www.gazeta.ru

دولت فدراسیون روسیه اختصاص 12 میلیارد روبل بودجه را برای توسعه راه ها به 27 منطقه از روسیه را تصویب کرد.

این مقدار بودجه برای توسعه و نوسازی جاده های مهم منطقه ای، بین شهری و محلی می باشد. در توضیحات دولت روسیه ذکر شده است که بیش از 8 میلیارد روبل به 14 منطقه روسیه برای انجام پروژه های بسیار مهم به منظور توسعه اجتماعی اقتصادی روسیه اختصاص خواهد یافت.

آدیغیه، کامچاتکا، استان ماگادان، نیژنی نووگورود، ناحیه خودگردان  ننتس و  غیره در میان مناطقی می باشند که به آنها بودجه اختصاص خواهد یافت.

پیشتر گزارش داده شد بود که مجوز ریختن آسفالت در سرما و بارش در روسیه به پیمانکاران صادر شده است.