• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

اختصاص 26/5 میلیارد روبل به مناطق روسیه برای حمایت از صنایع کشاورزی

تاریخ انتشار: 19 مهر 1397

منبع:https://regnum.ru

77 تا از ناحیه های روسیه، به میزان 26/51 میلیارد روبل برای جبران بخشی از هزینه ها برای پرداخت وام های سرمایه گذاری، به عنوان حمایت از صنعت کشاورزی دریافت خواهند کرد. اسناد مربوطه توسط نخست وزیر فدراسیون روسیه به امضا رسیده است.

این مبلغ برای افزایش بیشتر سرمایه گذاری به منظور رشد بیشتر تولید در بخش کشاورزی در روسیه خواهد بود. این مبلغ برای جبران هزینه های تولید کنندگان در بخش کشاورزی، ساخت و ساز، نوسازی و بازسازی ظرفیت تولید موجود و جدید، و همچنین برای خرید ماشین آلات و تجهیزات جدید، اختصاص خواهد یافت.