• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

اختصاص 3 میلیارد روبل توسط دولت فدراسیون روسیه به یاقوتستان به منظور حفاظت از محیط زیست

تاریخ انتشار: 5 آذر 1397

منبع:https://regnum.ru

به نقل از بخش مطبوعاتی وزارت محیط زیست منطقه ای، یاقوتستان به منظور انجام پروژه های ملی «محیط زیست» و «مسکن و محیط شهری» برای سال های 2019 تا 2021 به میزان 2.9 میلیارد روبل از بودجه فدرال دریافت خواهد کرد.

قابل ذکر می باشد که این مبلغ برای ساخت پارک های ملی، ذخایر طبیعی دولتی، و همچنین برای خرید ماشین آلات مخصوص اختصاص خواهد یافت.

پیشتر، وزیر محیط زیست و جنگلداری یاقوتستان، ساهامین آفاناسف خوستار نظارت بر مبالغ پرداختی توسط شرکت های منطقه برای آسیب به محیط زیست شد.