• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

اختصاص 5 میلیارد روبل از سوی دولت فدراسیون روسیه به کشاورزان برای خرید سوخت

تاریخ انتشار: 16 مرداد 1397

منبع:http://tass.ru

نخست وزیر فدراسیون روسیه، دمیتری مدودوف، دستوری را مبنی بر اختصاص 5 میلیارد روبل از صندوق ذخیره دولت به 79 ناحیه در روسیه، برای خرید 90 هزار تن گازوئیل، مورد استفاده در کارهای کشاورزی امضا کرده است. همانطور که در روز سه شنبه در وب سایت کابینه منتشر شده است، این اقدام در ارتباط با افزایش قیمت سوخت صورت پذیرفته است.

این رایانه بین 79 ناحیه فدراسیون روسیه، در جای که بیشترین مزارع زراعی در آنجا قرار دارند و فعالیت عمده آنها کشت غلات، حبوبات و علوفه می باشد، تقسیم خواهد شد.

این مبلغ در چارچوب برنامه دولتی توسعه کشاورزی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی، و همچنین مواد خام و غذایی برای سال های 2013 تا 2020، اختصاص خواهد یافت.