• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

ارزش سهام "روسال" در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ 23٪ سقوط کرد

تاریخ انتشار: 27 فروردین 1397

منبع:

این کمترین نرخ برای اوراق بهادار در تاریخ این شرکت است. سهام روسال در جریان معاملات در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ در روز دوشنبه، 16 آوریل به میزان 22.5 درصد، نسبت به معاملات گذشته، تا 1.58 دلار هنگ کنگ برای هر کاغذ، کاهش یافت. اطلاعات بورس اوراق بهادار در ساعت 8:10 به وقت مسکو، حاکی از این موضوع هستند.

این کمترین قیمت برای اوراق بهادار در تاریخ شرکت، که از سال 2010 در سایت هنگ کنگ قرار داده شده بود، می باشد. سهام شرکت روسال از 6 آوریل، زمانی که آمریکا علیه این شرکت و همچنین سایر افراد و اشخاص حقوقی روسیه اعمال کرد، کاهش چشمگیری داشته است. از آن زمان، ارزش سهام شرکت روسال، تقریبا سه برابر کاهش یافته است.