• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

ارزیابی جراید سوئد از موفقیت های روسیه در بخش کشاورزی

تاریخ انتشار: 9 آذر 1397

منبع:www.gazeta.ru

جراید سوئد، رشد بخش کشاورزی روسیه را سریعتر از دیگر بخش های اقتصادی دانست.

به طوری که جراید سوئد ذکر کرده اند، صادرات محصولات کشاورزی روسیه در حال حاضر بیشتر از سلاح می باشد، و افزایش حجم صادرات محصولات کشاورزی در پنج سال اخیر را 20 درصد ارزیابی کرده اند. بدین ترتیب، جراید سوئد خاطرنشان کرده اند که روسیه دیگر وابسته به واردات موادغذایی نمی باشد و تبدیل به یکی از بازیکنان جدی در بازار جهانی صادرات شده است.

یکی از دلایل این توسعه تصمیم گرفته شده در سال 2005 برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می باشد. جراید همچنان خاطرنشان کرده اند که بر اساس آمار سال 2017، روسیه در برداشت گندم پیشرو بوده است و جایگاه دوم در میان تولیدکنندگان آفتابگردان، و سوم در مقدار تولید شیر بوده است.