• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

اسامی برخی مناطق روسیه با پائین ترین سطح بیکاری

تاریخ انتشار: 19 شهریور 1397

منبع:www.mk.ru

طی مطالعه جدید بازار کار مناطق روسیه، رتبه بندی جدیدی انجام شده است. بر اساس اطلاعات، مسکو، سن-پترزبورگ، حومه مسکو، ناحیه خودگردان خانتی و تاتارستان در راس جدول بر مبنی پائین ترین سطح بیکاری و بالاترین دستمزد می باشد. آمار بیکاری و درآمد در چچن، آلتای، کاباردینو-بالکاریا، تووا و اینگوشتیا نتیجه معکوس را نشان می دهد.

قابل ذکر می باشد، که محاسبات با درنظر گرفتن شاخص هایی از قبیل دستمزد، نوع قرارداد، شرایط کار و همچنین حجم بازار کار انجام می شوند. به نظر تحلیلگران، نتایج ارائه شده با نتایج حاصل از رتبه بندی توسعه اقتصادی اجتماعی نواحی فدراسیون روسیه ارتباط دارد، چرا که عوامل اجتماعی-اقتصادی بیشترین تاثیر را بر بازار کار دارند.