• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

اشاره کارشناسان به افزایش قیمت بلیت هواپیماها در پائیز

تاریخ انتشار: 12 مرداد 1397

منبع:www.mk.ru

بنا بر گزارش سرویس مسافرتی «وان تو تریپ»، قیمت بلیت های فروخته شده برای سفر هوایی در فصل پائیز، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، به طور محسوسی افزایش یافته است.

بلیت های هواپیما برای سفرهای داخلی در روسیه، به طور میانگین 13/38 هزار روبل بوده است، که به عبارتی 10 درصد گرانتر شده است. افزایش قیمت برای پروازهای خارجی، 14 درصد، تا 21/89 هزار روبل بوده است.