• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

اظهارات رئیس کمیته امور بین الملل دوما در خصوص ضرورت لغو تحریم ها و کمک به مردم ایران

تاریخ انتشار: 7 فروردین 1399

منبع:اظهارات رئیس کمیته امور بین الملل دوما در خصوص ضرورت لغو تحریم ها و کمک به مردم ایران

اظهارات رئیس کمیته امور بین الملل دوما در خصوص ضرورت لغو تحریم ها و کمک به مردم ایران

وقتی بسیاری از سیاستمداران مشغول صحبت هستند، مقاله می نویسند، سخن پردازی می‌کنند، ما به مردم کمک می‌کنیم تا زنده بمانند. از جمله، چند روز قبل، با تحویل دستگاه‌های تنفس مصنوعی ، پمپ، دیگر لوازم و سایل طبی، به جمهوری اسلامی ایران کمک جدی  کردیم. این حجم بزرگی در معیار کشوری که دارای تعداد زیادی بیمار مبتلا به ویروس کرونا می‌باشد ، نیست، توانایی ما در این اندازه است. از دیگران هم دعوت می‌کنیم کمک کنند.

 به زودی ما به ایتالیا کمک مشابه ای را ارسال می‌کنیم . طی تمام این روزها با همکاران ایتالیایی در تماس نزدیک دائمی هستیم. وقتی اتحادیه اروپا به ایتالیا کمک نمی‌کند، ما، بنظرم، باید رنجش ها، تحریم‌ها، بسیاری امور دیگر که به شکل مطلقا ساختگی در ارتباطاتمان مانع ایجاد می‌کند، را به فراموشی سپرده و، بار دیگر تأکید می‌کنم، به مردم کمک کنیم تا زنده بمانند. اساس کمک انساندوستانه این است. این کمک خیلی صادقانه است. باید به مردم کمک کرد، آنها می‌توانند جان ببازند. سیاست اینجا هیچ ربطی ندارد.

اما وقتی با تشریک مساعی بر بیماری جهان گیر ویروس کرونا پیروز شویم، ممکن است کسی در موردی بخواهد تجدید نظر کند. اما فعلاً ما از کمک انساندوستانه حرف می‌زنیم، و اینکه هر کدام از ما در کاهش تعداد قربانیان این اوضاع هولناک، که هر روز به تعداد بیشتری از کشورها سرایت می‌کند، سهم اندک خود را داشته باشد.