• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

افزایش دو برابر حقوق بیکاری در روسیه

تاریخ انتشار: 1 آذر 1397

منبع:https://tass.ru

دولت فدراسیون روسیه، افزایش حقوق بیکاری در سال 2019 را تصویب کرد. مصوبه مربوطه در تاریخ 15 نوامبر سال 2018 به امضا رسیده است.

در اسناد ذکر شده است که حداقل افزایش حقوق بیکاری در سال 2019 در روسیه 1.5 هزار روبل و حداکثر افزایش آن 8 هزار روبل می باشد.

همچنین در اسناد آماده است که حداکثر افزایش حقوق برای افراد بیکار قبل از سن بازنشستگی 1.5 هزار روبل تا 11280 روبل می باشد. در اداره مطبوعاتی وزارت کار فدراسیون روسیه ذکر شده است که این افزایش برای اولین بار از سال 2009 انجام شده است.