• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

افزایش واردات روغن پالم به روسیه

تاریخ انتشار: 19 تیر 1397

منبع:www.gazeta.ru

سرویس فدرال گمرک فدراسیون روسیه، گزارشی را در مورد افزایش چهار برابر واردات روغن پالم به روسیه در ماه های ژانویه تا مه سال جاری در مقایسه با تاریخ مشابه سال گذشته، منتشر کرده است.

بر طبق آمار، عرضه روغن پالم در دوره ذکر شده، 26/9 درصد و تا 412 هزار 100 تن (به ارزش 308/9 میلیون دلار) افزایش داشته است. در عین حال، در سال گذشته 891 هزار تن روغن پالم وارد روسیه شده است و  کسر آن 0/7 درصد بیشتر از شاخص های سال 2016 بوده است. واردات روغن پالم در سال 2017، 16 درصد کمتر از سال 2016 بوده است.

همچنین اشاره شده است که واردات پنیر و مشتقات پنیر و خامه به روسیه 11/4 درصد افزایش داشته است و 101 هزار و 100 تن می باشد، اما ارزش محصولات 5/3 درصد تا 361/6 میلیون دلار کاهش داشته است.