• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

افزایش گردشگردان در روسیه به دلیل کاهش ارزش روبل

تاریخ انتشار: 20 شهریور 1397

منبع:https://news.ru

به نقل از رئیس روستوریزم، آلگ سافانوف، در جریان همایش اقتصاد شرقی، کاهش ارزش روبل و تغییرات در بازار سهام باعث افزایش رقابت در گردشگری داخلی روسیه شده است. اما کارشناسان معتقدند که این تاثیرات موقتی می باشند.

در عین حال قیمت های خدمات برای گردشگری داخلی نیز در حال افزایش می باشند. در حال حاضر، تقاضا برای تورهای خارج از روسیه نیز کاهش یافته است.

در یک ماه اخیر، ارزش روبل نسبت به دلار 7/5 درصد و نسبت به یورو 6/7 درصد کاهش یافته است.