• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

افزایش 0/1 درصدی تورم هفتگی فدراسیون روسیه

تاریخ انتشار: 19 مهر 1397

منبع:https://tass.ru

بر اساس آمار سرویس دولتی آمار فدرال روسیه، تورم هفتگی روسیه از تاریخ 2 لغایت 8 اکتبر سال 2018، 0/1 درصد مشخص شده است، تورم روسیه از ابتدای سال 2/7 درصد می باشد.

در دوره مشابه سال گذشته (از 3 تا 9 اکتبر سال 2018) تورم صفر بوده است. بنابراین تورم سالانه تقریبا تا 3/5 درصد افزایش داشته است.

در هفته گذشته، قیمت ارزن 2/3 درصد، تخم مرغ 2 درصد، شکر 1/7 درصد، تخم مرغ 1 درصد، نان، سوسیس 0/6 درصد، کالباس، شیر، روغن آفتابگردان، برنج 0/3 درصد، کره، خامه، کنسرو، ماکارونی 0/2 درصد افزایش داشته است.

قیمت میوه جات و سبزیجات به طور میانگین 0/1 درصد کاهش داشته است، برای مثال، قیمت هویج 2/9 درصد، سیب 2/2 درصد، کلم، 1/8 درصد، پیاز 1/5 درصد، سیب زمینی 0/8 درصد کاهش داشته است. در عین حال قیمت های خیار و گوجه به ترتیت 7/7 درصد و 5/1 درصد افزایش داشته است.