• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

افزایش 1.6 درصدی درآمد واقعی و 7.6 درصدی درآمد اسمی شهروندان روسیه در سال 2018

تاریخ انتشار: 16 آذر 1397

منبع:https://tass.ru

به گفته نخست وزیر روسیه، دمیتری مدودوف، درآمد واقعی شهروندان روسیه در سال 2018، افزایش 1.6 درصدی خواهد داشت و درآمد اسمی شهروندان روسیه، 7.6 درصد افزایش خواهد داشت.

در سال های اخیر درآمد شهروندان روسیه به علت بحران ها و مشکلات مختلف افت داشته است، اما در دو سال اخیر شاهد رشد بوده است.

دمیتری مدودوف معتقد است که دو تا جنگ و فروپاشی شوروی از عوامل پیدایش فقر در روسیه می باشد. وی خاطرنشان کرد که مبارزه با فقر در روسیه بخشی از اولویت های دولت و رییس جمهور روسیه می باشد.