• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

افزایش 23/8 درصدی واردات روغن پالم در روسیه

تاریخ انتشار: 1 آبان 1397

منبع:www.mk.ru

طبق آمار منتشر شده از سوی اداره آمار فدرال، واردات روغن پالم به روسیه در طی هشت ماه سال جاری 23/8 درصد، تا 652 هزار تن در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، افزایش داشته است.

میزان واردات روغن پالم به روسیه در ماه اوت 102 هزار تن بوده است که این رقم 1/6 برابر بیشتر از ماه اوت در سال 2017 و 45/8 درصد بیشتر از یک ماه قبل از بوده است.